รัฐบาลเร่งส่งเสริมลงทุน-ขับเคลื่อนโครงการ EEC สู่เป้าหมายเศรษฐกิจแห่งอนาคต

รัฐบาลเร่งส่งเสริมลงทุน-ขับเคลื่อนโครงการ EEC สู่เป้าหมายเศรษฐกิจแห่งอนาคต

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้วางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศ ผ่านการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งการส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565 แล้ว ดังนี้
เศรษฐกิจ
1. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) จำนวน 758 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 394,012 ล้านบาท และ 2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) จำนวน 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 553 ล้านบาท รวมไปถึงการจัดกิจกรรมชักจูงนักลงทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) จัดกิจกรรมชักจูงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ให้มาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหอการค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย
(1) อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ โดยประเทศที่สนใจลงทุน คือ ญี่ปุ่น
(2) อุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ประเทศที่สนใจลงทุน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน อิตาลี และสิงคโปร์
(3) อุตสาหกรรมด้านดิจิทัล ประเทศที่สนใจลงทุน ได้แก่ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ทั้งนี้ มีบริษัทสัญชาติจีนซึ่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการขออนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก สกท. คาดว่าจะได้รับอนุมัติภายในปี 2565 และจะสามารถเดินสายการผลิตได้ภายในปี 2567
“ล่าสุดกับการลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อขยายความร่วมมือด้านการสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC เมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา โดย สกพอ. และธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทยและภาคเอกชนญี่ปุ่น ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการผลิต ผ่านกลไกในการส่งเสริมการลงทุนและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ” นายอนุชา กล่าว
ส่วนความคืบหน้าของการดำเนินโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าโดยลำดับตามแผนที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ การปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ 1 และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน มีความคืบหน้า 91.86% โครงการงานระบบไฟฟ้าและน้ำเย็น มีความคืบหน้า 74.31% โครงการงานระบบประปาและบำบัดน้ำเย็น มีความคืบหน้า 90.46% และโครงการงานระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน มีความคืบหน้า 8.17%
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ EEC นั้น รัฐบาลมีความมุ่งมั่นเพื่อให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต (New Engine of Growth) โดยดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองใหม่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นระบบ และสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมการประกอบพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยังได้มีการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และประชาชนที่อยู่ภายในหรือที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับปัญหา และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว มุ่งให้เกิดประโยชน์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชนหรือชุมชนด้วย

‘วัน แบงค็อก’ เปิดเวทีปลดปล่อยจินตนาการ…ที่นั่งสาธารณะ เพื่อคนเมือง

‘วัน แบงค็อก’ เปิดเวทีปลดปล่อยจินตนาการ…ที่นั่งสาธารณะ เพื่อคนเมือง

เฟ้นหายอดฝีมือการออกแบบที่นั่งสาธารณะ ‘วัน แบงค็อก’ เปิดโอกาสให้นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ ผลิตงานเพื่อติดตั้งในโครงการ One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 “Seatscape & Beyond” การออกแบบที่นั่งสาธารณะที่เป็นมากกว่าที่นั่งธรรมดาทั่วไป โดยใส่ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นอีกโจทย์ความท้าทายที่ วัน แบงค็อก (One Bangkok)โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ร่วมกับ THINKK Studio ดีไซน์สตูดิโอของนักออกแบบรุ่นใหม่ ชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 “Seatscape & Beyond” เฟ้นหายอดฝีมือมาสร้างสรรค์ที่นั่งสาธารณะสำหรับการใช้ชีวิตในเมือง
ออกแบบ
โดยผลงานของผู้ที่ชนะทั้ง 10 ทีมจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงาน ติดตั้ง และใช้ได้จริงในโครงการ วัน แบงค็อก พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท ตลอดจนร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปกับนักออกแบบมืออาชีพชั้นนำของไทย ทั้งนี้การประกวดดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) โดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) หลังจากนักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าประกวดและคัดเลือกผลงาน ล่าสุด ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะทั้งหมด โดย คุณ ลิม ฮัว เทียง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ วัน แบงค็อก ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับทีมผู้ชนะการแข่งขัน ผู้ชนะการประกวดทั้งหมดได้เข้าเยี่ยมชม The Prelude One Bangkok นำเสนอภาพจำลองการออกแบบในทุกแง่มุมของ “วัน แบงค็อก” (One Bangkok) เพื่อศึกษารูปแบบและรายละเอียดโครงการ ตลอดจนตำแหน่งของพื้นที่จัดวางชิ้นงานที่นั่งสาธารณะของแต่ละทีม

เอฟทีเอดันส่งออกโต เครื่องสำอางไทยเจ๋ง เพิ่มขึ้น 11%

เอฟทีเอดันส่งออกโต เครื่องสำอางไทยเจ๋ง เพิ่มขึ้น 11%

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปีนี้ ไทยส่งออกเครื่องสำอาง 2,203 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่ม 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่งออกไป 18 ประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กว่า 1,795 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 8% คิดเป็น 81.5% ของการส่งออกเครื่องสำอางไทยไปทั่วโลก โดยมีอาเซียน เป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 สัดส่วน 45% ของการส่งออกเครื่องสำอางทั้งหมด เพิ่ม 12%, ออสเตรเลีย เพิ่ม 18%, จีนเพิ่ม 16%, เกาหลีใต้เพิ่ม 22% และอินเดียเพิ่ม 23% สินค้าที่ขยายตัวได้ดี เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผม, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แต่งหน้าและบำรุงผิว, สบู่, สิ่งปรุงแต่งที่ใช้โกนหนวดและดับกลิ่นตัว เป็นต้น
ธุรกิจ
“ปัจจุบัน 14 ประเทศคู่เอฟทีเอ ไม่เก็บภาษีนำเข้าเครื่องสำอางไทยทุกรายการแล้ว ได้แก่ อาเซียน (9 ประเทศ) จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และฮ่องกง ส่วนเกาหลีใต้ อินเดีย ชิลี และเปรู ยังเก็บภาษาบางรายการ สำหรับกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) เกาหลีใต้จะทยอยลดภาษีสบู่เหลวจนเหลือ 0% ในปี 79 ส่วนสบู่ก้อนและแชมพู จะลดเหลือ 0% ในปี 84”

“สเปอร์ส” หมดสภาพ พ่าย “นิวคาสเซิล” คาบ้าน ปราชัย 2 นัดติด ศึกพรีเมียร์ลีก

“สเปอร์ส” หมดสภาพ พ่าย “นิวคาสเซิล” คาบ้าน ปราชัย 2 นัดติด ศึกพรีเมียร์ลีก

“ไก่เดือยทอง” ทอตแนม ฮอตสเปอร์ พลาดท่าเปิดบ้านแพ้ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดล่าสุด การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2022-23 ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 65 คู่ที่น่าสนใจ “ไก่เดือยทอง” ทอตแนม ฮอตสเปอร์ อันดับ 3 ของตาราง เปิดสนามทอตแนม ฮอตสเปอร์ สเตเดียม รับการมาเยือนของ “สาลิกาดง” นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด อันดับ 6 ของตาราง เปิดฉากครึ่งแรกมาถึงนาทีที่ 31 แฟนบอลเจ้าถิ่นเงียบกริบ เมื่อ นิวคาสเซิล มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จาก คัลลัม วิลสัน
ข่าวกีฬา
จากนั้นนาทีที่ 40 มิเกล อัลมิรอน ลุยเข้าเขตโทษไปยิงให้ นิวคาสเซิล หนีเป็น 2-0 ก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ กลับมาเล่นต่อครึ่งหลัง นาทีที่ 54 สเปอร์ส ไล่มาเป็น 1-2 จากจังหวะเตะมุมฝั่งซ้ายเปิดเข้าเขตโทษ เคลมองต์ ลองเลต์ โหม่งเช็ดมาเสาสองให้ แฮร์รี เคน พุ่งโหม่งเข้าไป ช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ จบเกม ทอตแนม ฮอตสเปอร์ แพ้ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-2 สเปอร์ส มี 23 คะแนนเท่าเดิม รั้งอันดับ 3 ส่วน นิวคาสเซิล มีเพิ่มเป็น 21 คะแนน ขึ้นมาอยู่อันดับ 4

เว็บบอลไม่ผ่านเอเย่นต์

เว็บบอลไม่ผ่านเอเย่นต์ ผลตอบแทนที่จะได้รับค่อนข้างสูง และยังมีสถิติของการชนะอยู่บ่อยครั้ง

เข้าร่วมสนุกพร้อมกับเลือกสมัครสมาชิก กับทาง เว็บบอลไม่ผ่านเอเย่นต์ โอกาสที่จะทำเงินมาถึงแล้วเป็นอีกหนึ่งเว็บบอลที่มีการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการเล่นบอลออนไลน์ได้แบบมีพื้นฐานและดีที่สุด พร้อมทั้งนี้ยังมีผลตอบแทนในการเล่นบอลที่ค่อนข้างสูง พร้อมกับมีสถิติในการชนะบ่อยครั้ง ซึ่งนักพนันทุกท่าน สามารถที่จะเข้าเลือกเล่นได้แบบที่น่าพึงพอใจมากที่สุด เชื่อว่านักพนันส่วนใหญ่ชอบที่จะทำเงินด้วยตนเอง จากการใช้สถิติการชนะการแข่งขันของแต่ละทีมได้บ่อยครั้ง ซึ่งอย่างที่ทราบว่าเว็บนี้สร้างความเชื่อมั่น ในเรื่องของการทำเงินได้เป็นอย่างดีและเข้าเล่นง่าย ๆ นอกจากนี้ทางเว็บเรายังเปิดให้เช็คราคาบอล หรือเช็คสถิติค่าน้ำต่าง ๆของบอลแต่ละทีม รวมถึงบอลเดี่ยว บอลคู่ สามารถที่จะทำการเดิมพันและรับผลตอบแทนได้เลยทันที หากชนะการเดิมพัน หากถูกใจก็ต้องรีบเข้ามาเล่นกับทางเว็บบอลแห่งนี้ที่รับรองว่าเข้าเล่นเมื่อไหร่ ก็จะมีการชนะรวมไปถึงเลือกที่จะเข้ามาเดิมพันฟุตบอลออนไลน์ กับเกมพนันที่ค่อนข้างจะมีความทันสมัย และมีคุณภาพมากที่สุด

เว็บบอลไม่ผ่านเอเย่นต์

เว็บบอลไม่ผ่านเอเย่นต์ เว็บพนันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด รวมบอลออนไลน์ที่จ่ายเงินดีบอลทุกประเภท

จะพลาดไม่ได้เด็ดขาดกับทาง เว็บบอลไม่ผ่านเอเย่นต์ เป็นอีกหนึ่งเว็บพนันที่ถูกพูดถึง และเป็นเว็บใหญ่ที่มีมาตรฐาน ซึ่งนักพนันสามารถที่จะเข้าร่วมสนุกได้ พร้อมกับมีบอลออนไลน์ที่ทำเงินได้ดีและจ่ายให้กับนักพนันตลอดการเดิมพัน ซึ่งบอลทุกประเภทสามารถที่จะมาเลือกเล่นได้ ผ่านทางเว็บนี้เว็บเดียวสำหรับทางเข้าเล่นเว็บบอล นั้น ต้องบอกเลยว่ามีความสะดวกสบาย เนื่องจากระบบได้มีการอัพเดทและพัฒนาในเรื่องของทางเข้าเล่น เพื่อที่จะมีความทันสมัยและเข้าได้หลากหลายช่องทาง เข้าสู่เว็บไซต์พนันบอลโดยตรงหรือจะเป็นผ่านทางเว็บบอลออนไลน์ทุกประเภท และผ่านลิงค์แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้เลยด้วยตนเอง พร้อมทั้งนี้ยังสามารถเปิดให้กับนักพนันทุกท่าน ได้ทำการเลือก เล่นบอล บนมือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ในเรื่องของอุปกรณ์ในการเข้าสู่ระบบอีกด้วย มีการตรวจเช็คในเรื่องของสถิติผลบอลผลตอบแทนที่จะได้รับ การจ่ายเงินของพนันบอลออนไลน์แต่ละประเภท ว่ามีการจ่ายในราคาเท่าไหร่สามารถที่จะทำการ เช็คราคาบอล ได้ด้วย

เล่นบอล บนมือถือ

การเล่นบอลที่ดีที่สุดจะต้องเป็นวิธีที่แม่นยำมากๆและได้รับการวิเคราะห์มาแล้ว

หลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าการเล่น เว็บบอลไม่ผ่านเอเย่นต์ ที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วย ราคาบอลน่าเล่น ต่างๆที่หลากหลายและอาจจะต้องมาพร้อมกับการเล่นที่ดีที่เป็นวิธีที่แม่นยำด้วยนั่นเองซึ่งในพิธีต่างๆเหล่านี้ก็มักจะต้องได้รับการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีด้วยเพราะนักพนันจะได้มั่นใจถึงการลงทุนได้นั่นเอง โดยก็แน่นอนว่าผู้ให้บริการของเรานั้นได้จัดหา วิธีการเล่นบอล มาให้ทุกท่านได้นำไปใช้เพื่อการหาเงินกันโดยวิธีเหล่านี้มีการการันตีและยืนยันมาแล้วอย่างมากมายว่าจะนำพาให้ท่านร่ำรวยกลับไปได้จริงๆอย่างที่คาดฝันเอาไว้โดยจะมีการบอกถึงวิธีเล่นดังนี้

  • ให้นักพนันทุกท่านทำการศึกษาผลสถิติมาก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนเพราะผลสถิติเหล่านี้จะช่วยนำพาให้การลงทุนของท่านนั้นมีความแม่นยำมากขึ้นเพราะถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่ผ่านการวิเคราะห์มารับเป็นอย่างดีนั่นเอง
  • สามารถลงทุนได้ด้วยงบน้อยๆเพราะเว็บพนันออนไลน์ของเราจะไม่มีการกำหนดงบใดอยู่แล้วซึ่งการใช้งบน้อยมาลงทุนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการเล่นที่ท่านจะเซฟตัวเองได้ดีที่สุดและจะได้เป็นการลงทุนที่สร้างโอกาสในการเข้าถึงความไว้ได้มากที่สุดด้วย
  • การเล่นพนันบอลออนไลน์ก็มีประเภทและรูปแบบที่หลากหลายซึ่งก็ขอแนะนำว่าให้ท่านเลือกลงทุนในประเภทที่ท่านคิดว่าเหมาะสมต่อความต้องการของท่านมากที่สุดเพราะท่านจะได้นำพาให้การเล่นของท่านนั้นเป็นการหาเงินที่มีคุณค่าได้มากมาย

เครดิตจาก : sportbetwin888.com