“ตรีนุช” จี้เขตพื้นที่ฯคุมเข้ม ร.ร.ปลอดภัย ติดตามเก็บตกเด็กหลุดระบบ

การศึกษา ตรีนุช

ที่โรงแรมปริ๊นต์พาเลซ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 245 เขตทั่วประเทศ

ว่า การศึกษาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ไม่เพียงแต่ต้องเข้มข้นเรื่องการเรียนการสอน แต่อยากให้ทุกคนไม่ลืมเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วย ตนอยากให้ครูและผู้บริหารทุกคนใช้ความพยายามอย่างหนักในการสร้างเกราะความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ซึ่งเขตพื้นที่จะต้องเข้าไปช่วยกำกับดูแลด้วย เนื่องจากโรงเรียนมีความหลากหลาย สพท.ต้องมอนิเตอร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของโรงเรียนในสังกัดตัวเอง และแยกการเฝ้าระวังดูแลให้เป็นพิเศษ เพราะความรุนแรงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดต้องมีมาตรการป้องกันแบบเข้มไม่ให้เข้าไปในรั้วโรงเรียน

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ส่วนนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อยากให้ สพท.ติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นโครงการพาน้องกลับมาเรียน เพราะเร็วๆนี้จะปิดภาคเรียนที่ 2 แล้ว และจะเปิดภาคเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2566 จึงต้องวางแผนการติดตามดูแลเด็กที่หลุดระบบการศึกษาให้ได้กลับมาเรียนในภาคเรียนใหม่ ไม่ให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ สำหรับนโยบายโรงเรียนคุณภาพเป็นนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ขณะนี้พบว่ายังมีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 61-119 คนที่ยังขาดผู้บริหารโรงเรียนและไม่สามารถยุบหรือควบรวมได้ ในกลุ่มนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้วางแผนคืนอัตรากำลังผู้บริหารโรงเรียนให้แล้ว จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า

การศึกษา ตรีนุช

นอกจากนี้ตนขอให้ สพท.สร้างความเข้าใจถึงการจัดทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบด้วยว่าการจัดสอบดังกล่าวเป็นเรื่องของความสมัครใจ ไม่ได้นำมาเป็นไม้บรรทัดวัดว่าโรงเรียนแต่ละแห่งมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพ หรือเป็นการสร้างผลงานเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน แต่เป็นการเสริมคุณภาพของเด็กว่ายังขาดทักษะด้านไหนมากกว่า ส่วนระเบียบทรงผมนักเรียนอยากให้เขตพื้นที่ทำความเข้าใจให้สถานศึกษารับทราบว่า ศธ.ต้องการกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา จึงให้อิสระสถานศึกษาได้ออกแบบกฎระเบียบตามความเหมาะสมเข้ากับยุคสมัย ส่วนการลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุขอให้กำชับสถานศึกษาด้วย เพราะตนไม่เห็นด้วยกับการลงโทษเด็กที่รุนแรงทุกกรณี ทราบดีว่าครูมีความหวังดีต่อนักเรียน แต่การลงโทษเด็กมีกฎระเบียบหลายวิธีที่ไม่ใช่เป็นการลงโทษที่รุนแรง.