แต่ละปีพบ ‘บุหรี่’ 4.5 ล้านล้านมวน ถูกทิ้ง-ทำลายสิ่งแวดล้อม

แต่ละปีพบ ‘บุหรี่’ 4.5 ล้านล้านมวน ถูกทิ้ง-ทำลายสิ่งแวดล้อม

สุขภาพ

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า นอกจาก “สูบบุหรี่” จะทำลายสุขภาพของคนสูบโดยตรง รวมทั้งคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสองแล้ว “สูบบุหรี่” ยังทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมากด้วย ข้อมูลกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือ OTPC ได้อธิบายและยกตัวอย่าง “บุหรี่” เป็นภัยของสิ่งแวดล้อม ดังนี้

– บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ก่อให้เกิดความเสียหายทางสุขภาพและเศรษฐกิจสูงถึง 3.5 แสนล้านบาทต่อปี

– ในขั้นตอนการเพาะปลูกยาสูบ ต้องใช้น้ำในปริมาณเท่ากับ คนหนึ่งคนใช้น้ำตลอดทั้งปี

– แต่ละปี พื้นที่ประมาณ 1.25 ล้านไร่ทั่วโลก ถูกแผ้วถาง เพื่อการเพาะปลูกและบ่มใบยาสูบ

– ก้นบุหรี่ มีสารเคมีกว่า 4,000 ชนิด ปนเปื้อนลงสู่ดิน

– แต่ละปี บุหรี่ประมาณ 4.5 ล้านล้านมวน ถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม และพบบ่อยที่สุดบนชายหาด

– ยาสูบผลิตขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จากตัวกรอง บรรจุภัณฑ์ รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนทำให้นกทะเล 1 ล้านตัว และสัตว์ทะเล 100,000 ตัวตาย จากมลพิษพลาสติกทุกปี

ในปี 2565 องค์การอนามัยโลก มีประเด็นรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก คือ Tobacco: Threat to our environment หรือ “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” เพื่อมุ่งหวังปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนควบคู่ไปกับการรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากวัฏจักรยาสูบ เนื่องจากบุหรี่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมหาศาล ตั้งแต่กระบวนการปลูกยาสูบ การผลิต การขนส่ง การจัดจำหน่าย การสูบ จนกลายเป็นขยะก้นบุหรี่

ขณะที่ OTPC ได้เน้นใช้กลไกการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมป้องกัน อาทิ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีใหม่ปลอดบุหรี่ , ปรับปรุงและยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย, สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน ทำโครงการชายหาดปลอดบุหรี่นำร่อง 24 ชายหาด 15 จังหวัดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียง ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่บนพื้นที่ชายหาด มาตรการเหล่านี้ไม่ได้ช่วยแค่คนไทยให้มีสุขภาพดี แต่ยังสร้างภาพลักษณ์ด้านทัศนียภาพความสวยงามให้สถานที่ท่องเที่ยวปลอดจากขยะก้นบุหรี่ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในสภาพที่ดีต่อไปนานๆ

ฟอร์มาลินอันตรายถึงชีวิต อาจารย์อ๊อด แนะวิธีสังเกตอาหารปนเปื้อน

ฟอร์มาลินอันตรายถึงชีวิต อาจารย์อ๊อด แนะวิธีสังเกตอาหารปนเปื้อน

อาหาร

อ.อ๊อด เตือนภัย ฟอร์มาลิน พิษอันตรายถึงชีวิต พร้อมแนะนำ 3 วิธีสังเกตอาหารปนเปื้อนฟอร์มาลิน  จากกรณีเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี อายัดเนื้อสัตว์และเครื่องในแช่ถังฟอร์มาลิน จากร้านเนื้อสัตว์ที่ส่งให้กับร้านอาหารและร้านหมูกระทะใน จ.ชลบุรี จำนวนกว่า 25 ตัน และทางร้านยังไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ได้นั้น ประกอบกับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์อย่างมาก และมีความกังวลถึงการบริโภคเนื้อสัตว์ตามร้านหมูกระทะ ปิ้งย่าง หรือร้านอาหารอื่น ๆ นั้น รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ “อ.อ๊อด” อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจถึงเรื่อง พิษของฟอร์มาลิน กับผลต่อสุขภาพ โดยระบุว่า พิษของฟอร์มาลินต่อสุขภาพ พิษแบบเฉียบพลัน ถ้าได้รับสูงเกิน 0.1 ppm ทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตา จมูกและทางเดินหายใจ แต่ถ้าได้รับปริมาณเข้มข้นสูงเกิน 100 ppm อาจทำให้หมดสติ และตายในที่สุด เนื่องจากที่ความเข้มข้นสูง ๆ สารฟอร์มาลินจะเปลี่ยนรูปเป็นกรดฟอร์มิก (Formic acid) ซึ่งมีฤทธิ์ทำลายระบบการทำงานของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย

อาการเรื้อรังหากได้รับปริมาณน้อยแต่ระยะยาวจะทำให้เกิดผลเสียกับระบบต่าง ๆ ของร่างกาย หรือก่อให้เกิดมะเร็งได้ นอกจากนี้ รศ.วีระชัย แนะนำ วิธีการสังเกต อาหารที่พบการปนเปื้อนของฟอร์มาลิน โดยระบุว่า อาหารที่มักพบสารฟอร์มาลินปนเปื้อน ได้แก่อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผักสด และผลไม้ ซึ่งวิธีสังเกตง่าย ๆ คือ ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ หากถูกแสงแดด หรือลมเป็นเวลานาน แล้วยังสดอยู่ก็ไม่ควรซื้อ ถ้าเป็นอาหารทะเลที่เนื้อแข็งบางส่วน เปื่อยยุ่ยบางส่วน ไม่ควรซื้อ  ถ้าเป็นผัก ผลไม้ที่มีลักษณะแข็ง เขียว กรอบหรือสดผิดปกติ ให้ดมที่ใบ ผลหรือหักก้านดม ถ้ามีกลิ่นแสบจมูกแสดงว่ามีฟอร์มาลินปนเปื้อน เมื่อซื้ออาหารมาแล้วควรแช่ด้วยสารละลายด่างทับทิมเจือจาง (ในอัตราส่วน ด่างทับทิมประมาณ 20 เกล็ด ผสมน้ำ 4-5 ลิตร) ประมาณ 5-10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำ เพราะฟอร์มาลินทำปฏิกิริยากับด่างทับทิมแล้วได้เกลือฟอร์เมตซึ่งละลายน้ำได้

Civilization: Reign of Power จาก Nexon เปิดโหมดการพิชิตสิ่งมหัศจรรย์ให้ลุยกันแล้ว!

Civilization: Reign of Power จาก Nexon เปิดโหมดการพิชิตสิ่งมหัศจรรย์ให้ลุยกันแล้ว!

วิธีเล่นเกมส์

Nexon (CEO: Lee Jung-heon) จะเปิดโหมดการพิชิตสิ่งมหัศจรรย์ฤดูกาล 1 หลังจากการเปิดให้บริการ “Civilization: Reign of Power“ ที่พัฒนาโดยบริษัท Ndream Co., Ltd. (CEO: Cho Sung-won) ในวันที่ 14 นับตั้งแต่การเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พฤศจิกายน การต่อสู้อย่างเต็มรูปแบบระหว่างสหพันธ์ฤดูกาลแรกก็ได้เริ่มขึ้นในเอเชียรวมถึงที่เกาหลีใต้ด้วย ผู้เล่นสามารถเข้าโจมตีและพิชิตสิ่งมหัศจรรย์สำคัญเพื่อรับแต้มและเป็นสหพันธ์ผู้ชนะได้ สิ่งมหัศจรรย์จะมีอยู่ทั้งหมด 13 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ สิ่งมหัศจรรย์ระดับ 1 ที่มีเพียงแห่งเดียวคือ “พีระมิด” ตามด้วยเมืองขนาดใหญ่จาก 4 แลนด์มาร์ก เช่น ▲ “เคียงบกกุง” ▲ “เทพีเสรีภาพ” และเมืองขนาดเล็กจาก 8 สถานที่ทางวัฒนธรรมทั่วโลก เช่น ▲ “โคลอสเซียม” ▲ “สโตนเฮนจ์” เมื่อบันทึกเหตุการณ์ของฤดูกาลดำเนินการไปเรื่อย ๆ สิ่งมหัศจรรย์จะค่อย ๆ ปรากฏออกมาไล่ตั้งแต่ระดับต่ำขึ้นมา และมีการพิชิตสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นในทุกสัปดาห์ ในระหว่างการพิชิต ผู้เล่นจะสามารถพิชิตสิ่งมหัศจรรย์ระดับเมืองขนาดเล็กได้ 1 แห่ง และสามารถเพิ่มจำนวนของการพิชิตระดับเมืองขนาดเล็กเป็น 2 แห่งและเมืองขนาดใหญ่เป็น 3 แห่งได้ด้วยการวิจัยใน “สหพันธ์” นอกเหนือจากนี้แล้ว ในการจะยึดครองสิ่งมหัศจรรย์ใดได้ อาณาเขตของสหพันธ์จะต้องเชื่อมต่อกันกับสิ่งมหัศจรรย์นั้น และเมื่ออาณาเขตเชื่อมต่อกันแล้ว คุณจะสามารถทำการโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น “ปลุกระดมโจมตี” ได้ รางวัลการพิชิตจะมอบผลประโยชน์และเอฟเฟกต์บัฟต่าง ๆ ให้มากมายตามเลเวลของสหพันธ์ และคุณสามารถสะสมแต้มการพิชิตในระหว่างฤดูกาลเพื่อรับชัยชนะได้

‘Civilization: Reign of Power’ เป็นเกมใหม่ของบริษัท Nexon ที่ได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเอเชียไปในวันที่ 29 พฤศจิกายน และเป็นเกม MMOSLG บนมือถือเกมแรกที่ใช้ IP ‘Civilization’ ซึ่งเป็นเกมวางแผนกลยุทธ์ชื่อดังระดับโลก ตัวเกมนั้นอิงมาจากเกม “Civilization 5” ที่เป็นที่นิยมของผู้เล่นในซีรีย์ Civilization และมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ตัวเกมนั้นไม่ได้แค่นำองค์ประกอบหลักเช่นเงื่อนไขชันชนะต่างๆ และบุคคลสำคัญของซีรีย์ Civilization มาเท่านั้น แต่ยังมีโหมดสงคราม PvP ขนาดใหญ่ระหว่างสหพันธ์ด้วยระบบฤดูกาลอีกด้วย

“กรีซมันน์” รับ “ฝรั่งเศส” เจองานยากหลังต้องชิงแชมป์โลกกับ “อาร์เจนตินา” ร่างทอง

“กรีซมันน์” รับ “ฝรั่งเศส” เจองานยากหลังต้องชิงแชมป์โลกกับ “อาร์เจนตินา” ร่างทอง

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 รอบรองชนะเลิศ ที่ประเทศกาตาร์ ซึ่งแชมป์เก่า “ตราไก่” ทีมชาติฝรั่งเศส เอาชนะ ทีมชาติโมร็อกโก ไปด้วยสกอร์ 2-0 ผ่านเข้าสู้รอบชิงชนะเลิศ ไปพบกับ “ฟ้าขาว” อาร์เจนตินา ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 65 เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ล่าสุด อองตวน กรีซมันน์ แข้งจากสังกัดค่าย “ตราหมี” แอตเลติโก มาดริด ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้ารางวัล เพลเยอร์ ออฟ เดอะ แมตช์ ไปครอง โดยกล่าวว่า “โมร็อกโกทำให้ผมประทับใจ พวกเขาวางแผนการเล่นเกมรับมาได้ดีมาก แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็มีโอกาสทำประตูหลายครั้งในครึ่งหลัง และสร้างปัญหาให้เรา ดังนั้นการที่เราได้ประตูตั้งแต่ต้นเกมช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น และประตูที่ 2 ก็ทำให้เราเล่นสบายขึ้นเยอะจริงๆ”

ข่าวกีฬา

ส่วนเกมรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ กรีซมันน์ เปิดเผยว่า “ทุกทีมที่มี เมสซี อยู่ในทีมนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เรารู้ดีว่าอาร์เจนตินาเล่นกันได้ดีแค่ไหน และตอนนี้ดูเหมือนว่า พวกเขากำลังท็อปฟอร์มมากๆ ด้วย พวกเขาไม่ได้มีแค่ เมสซี แต่ยังมีทีมที่แข็งแกร่งอยู่รายรอบตัวเขาด้วย เรารู้ว่า มันจะเป็นเกมที่หนัก และพวกเขาจะมีกองเชียร์อยู่บนอัฒจันทร์มากมาย ดังนั้นเราจะกลับไปทำงานในวันพรุ่งนี้ และดูว่าเราจะต่อสู้กับพวกเขาได้อย่างไร เราจะเตรียมตัวมาอย่างดี” สำหรับ การผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของ “ตราไก่” ทีมชาติฝรั่งเศส เป็นการลุ้นคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 3 (2 ครั้งก่อนหน้าคือปี 1998 และ 2018) และยังเป็นการลุ้นเป็นแชมป์สมัยที่ 2 ติดต่อกัน โดยทีมสุดท้ายที่เคยทำได้คือ “แซมบ้า” บราซิล ที่ทำได้ในปี 1958 ต่อด้วยในปี 1962 

แนะนำข่าวกีฬา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : “สเปอร์ส” หมดสภาพ พ่าย “นิวคาสเซิล” คาบ้าน ปราชัย 2 นัดติด ศึกพรีเมียร์ลีก

แทงบอลโลกคู่ล่าสุด

UFABET แนะนำ เว็บเดิมพันกีฬามาใหม่ อัพเดท ข่าว แทงบอลโลกคู่ล่าสุด

แทงบอลโลกคู่ล่าสุด พร้อม นำทุกท่านเข้าสู่โค้งสุดท้ายของฤดูกาลบอลโลกปีนี้ ประเทศไหนจะได้รางวัลคว้าไปครอง เปิดเผยข้อมูลหลักที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าทำไม UFA356 ถึงเป็น เว็บข่าวบอลโลกที่ อัดแน่น ข้อมูลมากมากที่สุด เรามีข้อมูลแทงบอลแบบจัดเต็มและทำกำไรได้เป็นอย่างดี แทงบอลโลกคู่ล่าสุด  ทุกท่านจะได้รับรู้ความเป็นและรูปแบบการแทงบอลได้เป็นอย่าง ท่านจะสนุกสุดมันส์ไปกับ การทำนายผลบอลล่วงหน้าที่เราจัดขึ้นเพื่อส่งต่อรูปแบบการทำกำไรให้นักพนันยุคใหม่ได้เดิมพันกัน ไปกับโค้งสุดท้ายของ ทีเด็ดบอลโลก 2022 ทีมไหนจะได้คว้าชัย

แทงบอลโลกคู่ล่าสุด

เล่นพนันทำกำไรไปกับ UFABET แทงบอลโลกคู่ล่าสุด รู้ทันทุกข่าวการเคลื่อนไหวของ บอลโลก 2022

จากการวิเคราะห์ผลบอลเมื่อคืนหลายคนก็อาจจะมองภาพรวมว่า การแทงบอลนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าการเล่นพนันออนไลน์ปกติมาก แต่จริง ๆ แล้วไม่เลยเพราะว่า นักพนันส่วนใหญ่อาจจะนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องนั้นมากกว่า แทงบอลโลกคู่ล่าสุด จึงอาจจะเป็นคำตอบของนักเดิมพันออนไลน์มือใหม่ ให้สามารถทำกำไรได้เป็นอย่างดีในสงครามแข้งครั้งนี้

  • แทงบอลโลกคู่ไหนดี เปิดเผยบทวิเคราะห์หลักสำหรับนักแทงบอลออนไลน์ที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อน เปิดโลกใหม่ไปกับเว็บแทงบอลออนไลน์ที่มาแรงที่สุด ด้วยรูปแบบการแทงอบอลที่เข้มข้นจนหลายคนแอบสงสัยว่าเว็บแทงบอลของเรามีดีอะไร
  • ด้วยทีเด็ดแทงบอล ออนไลน์ และ ผลรายวันที่เราได้รวบรวมมาจากสำนักข่าวต่างประเทศทำให้การแทงบอลผ่านมือถือ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะการทายผลบอลนั้น ระบบ AI อัจฉริยะของเราได้จะสำแดงความสามารถ ด้วยความแม่นยำมากกว่า 75% การแทงบอลออนไลน์ของท่านจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
  • เว็บพนันออนไลน์ให้กำไร และ ค่าน้ำดีมาก สามารถแทงบอลได้ทุกรูปแบบ โดยไม่ต้องกลัวว่ากำไรจะเพิ่มเพราะรูปแบบการเล่นพิเศษ ทำให้เว็บแทงบอลออนไลน์เราเป็นอีกหนึ่งเว็บเดิมพันที่หลายคนยอมรับในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านกำไรและ การช่วยเหลือผู้เล่นมือใหม่ เว็บพนันที่ดีที่สุด ผ่านมือถือ

 

เล่นพนันบอลเป็นอาชีพ

เล่นพนันทำกำไรได้อย่างยอดเยี่ยม เว็บคาสิโนแทงบอลมาใหม่ เว็บแทงบอลโลกค่าน้ำดี

แทงบอลโลกคู่ล่าสุด เว็บพนันบอลเครือข่ายหลักของ เว็บแทงบอล คาสิโนต่างประเทศ ที่มีอัตรากำไรสูงสามารถแทงบอลและทำกำไรได้อย่างยอดเยี่ยมไปกับ เล่นพนันบอลเป็นอาชีพ เว็บแทงบอลออนไลน์อันดับ 1 ของไทย เราให้กำไรเป็นอย่างดี และทุกท่านสามารถสนุกสุดมันส์ไปกับ เว็บบอลไม่ผ่านเอเย่นต์ เจ้าไหนให้ราคาบอลต่ำ เล่นแล้ว ไม่เห็นกำไร แนะนำว่าขายยูสเซอร์ ทิ้งและเปลี่ยนเป็น ฟรีเครดิตมาเล่นเว็บเราดีกว่า

เครดิตข้อมูลจากเว็บ : orinococigars.com