ฟอร์มาลินอันตรายถึงชีวิต อาจารย์อ๊อด แนะวิธีสังเกตอาหารปนเปื้อน

ฟอร์มาลินอันตรายถึงชีวิต อาจารย์อ๊อด แนะวิธีสังเกตอาหารปนเปื้อน

อาหาร

อ.อ๊อด เตือนภัย ฟอร์มาลิน พิษอันตรายถึงชีวิต พร้อมแนะนำ 3 วิธีสังเกตอาหารปนเปื้อนฟอร์มาลิน  จากกรณีเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี อายัดเนื้อสัตว์และเครื่องในแช่ถังฟอร์มาลิน จากร้านเนื้อสัตว์ที่ส่งให้กับร้านอาหารและร้านหมูกระทะใน จ.ชลบุรี จำนวนกว่า 25 ตัน และทางร้านยังไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ได้นั้น ประกอบกับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์อย่างมาก และมีความกังวลถึงการบริโภคเนื้อสัตว์ตามร้านหมูกระทะ ปิ้งย่าง หรือร้านอาหารอื่น ๆ นั้น รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ “อ.อ๊อด” อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจถึงเรื่อง พิษของฟอร์มาลิน กับผลต่อสุขภาพ โดยระบุว่า พิษของฟอร์มาลินต่อสุขภาพ พิษแบบเฉียบพลัน ถ้าได้รับสูงเกิน 0.1 ppm ทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตา จมูกและทางเดินหายใจ แต่ถ้าได้รับปริมาณเข้มข้นสูงเกิน 100 ppm อาจทำให้หมดสติ และตายในที่สุด เนื่องจากที่ความเข้มข้นสูง ๆ สารฟอร์มาลินจะเปลี่ยนรูปเป็นกรดฟอร์มิก (Formic acid) ซึ่งมีฤทธิ์ทำลายระบบการทำงานของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย

อาการเรื้อรังหากได้รับปริมาณน้อยแต่ระยะยาวจะทำให้เกิดผลเสียกับระบบต่าง ๆ ของร่างกาย หรือก่อให้เกิดมะเร็งได้ นอกจากนี้ รศ.วีระชัย แนะนำ วิธีการสังเกต อาหารที่พบการปนเปื้อนของฟอร์มาลิน โดยระบุว่า อาหารที่มักพบสารฟอร์มาลินปนเปื้อน ได้แก่อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผักสด และผลไม้ ซึ่งวิธีสังเกตง่าย ๆ คือ ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ หากถูกแสงแดด หรือลมเป็นเวลานาน แล้วยังสดอยู่ก็ไม่ควรซื้อ ถ้าเป็นอาหารทะเลที่เนื้อแข็งบางส่วน เปื่อยยุ่ยบางส่วน ไม่ควรซื้อ  ถ้าเป็นผัก ผลไม้ที่มีลักษณะแข็ง เขียว กรอบหรือสดผิดปกติ ให้ดมที่ใบ ผลหรือหักก้านดม ถ้ามีกลิ่นแสบจมูกแสดงว่ามีฟอร์มาลินปนเปื้อน เมื่อซื้ออาหารมาแล้วควรแช่ด้วยสารละลายด่างทับทิมเจือจาง (ในอัตราส่วน ด่างทับทิมประมาณ 20 เกล็ด ผสมน้ำ 4-5 ลิตร) ประมาณ 5-10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำ เพราะฟอร์มาลินทำปฏิกิริยากับด่างทับทิมแล้วได้เกลือฟอร์เมตซึ่งละลายน้ำได้